1537448870.jpg

Dagmar Konstankiewiczová

Head of Division of MSC and Ma
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Bilateral Meetings

 • Friday 21st September 10:15 - 12:30
DescriptionTechnický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. / Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE is one of the largest testing and certification organizations in the Czech Republic, an internationally recognized provider of comprehensive services in the field of conformity assessment of construction and other products, a major partner of manufacturers, importers, designers and constructors, as well as of public administration, research and development, a member of many national and international organizations, and an active participant in the process of technical regulations and standards creation. ----- Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem.
Organization Type Other,
Areas of Activities

Construction materials

  Others

   Offer

   Testing and certification services in construction sector

   We offer services in the field of conformity assessment of construction and other products.